Uherce Mineralne na wakacje

Uherce Mineralne noclegi wieś agroturystyczna przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej, położona w Kotlinie Uherczańskiej nad rzeką Olszanką. Istniała prawdopodobnie już w XIV w., choć pierwsza wzmianka źródłowa na jej temat pochodzi z 1436 r. Pod koniec XV w. we wsi wprowadzono prawo wołoskie, co oznaczało, że przeważało tu pasterstwo. Być może wówczas właśnie sprowadzono osadników z Węgier – na ich obecność wskazuje przede wszystkim nazwa wsi, jakkolwiek wśród dzisiejszych mieszkańców Uherzec można dostrzec wyraźnie południowe typy ludzi. Obecnie Uherce Mineralne noclegi to dogodna baza dla turysty odwiedzającego Bieszczady.

Przez wieki Uherce były wsią wielokulturową, którą zamieszkiwali Rusini, Polacy i Żydzi a dawniej pewnie i Węgrzy, którzy się zrutenizowali bądź spolonizowali. Znaczące zmiany w życiu wsi nastąpiły po wybudowaniu w latach 70. XIX w. węgiersko-galicyjskiej linii kolejowej Przemyśl – Zagórz – Budapeszt i Wiedeń. Zbiegło się to z gwałtownym rozwojem galicyjskiego przemysłu naftowego w II poł. XIX w. Właśnie Uhercach dokonano w 1883 r. pierwszego w Galicji wiercenia tzw. metodą kanadyjską, która zmieniła oblicze przemysłu naftowego. Uherce znane były także z licznych źródła wody mineralnej, w połowie XIX w. funkcjonował tu nawet mały zakład zdrojowy, tzw. „Łazienki” – stąd wzięła się nazwa Uherce Mineralne. Ostatnio miejscowość szybko zmienia swoje oblicze, stając się coraz bardziej wsią agroturystyczną i wypoczynkową. Bliskość natury i walory krajobrazowe doliny sprawiają, że panują tu dobre warunki do aktywnego wypoczynku. Aby wykorzystać w pełni te atuty utworzono kilka lat temu  Ekomuzeum  „W Krainie Bobrów”. Bieszczady noclegi agroturystyka zaprasza w góry.