Podlasie

Podlasie należy do najatrakcyjniejszych pod względem przyrodniczym regionów w Polsce. Rzeki, bagna, rozlewiska, parki narodowe i krajobrazowe to tylko część tego, co ma do zaoferowania piękna podlaska przyroda.

Nie sposób pisać o przyrodzie Podlasia nie wspomniawszy o Puszczy Białowieskiej. Kompleks leśny odznacza się wyjątkowymi walorami przyordniczymi i historycznymi. W Puszczy zachowały się jedne z ostatnich i największych fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich. Żyje tu największa populacja wolnego żubra na świecie.

W Puszczy Białowieskie występuje co najmniej 1020 gatunków roślin, z których najliczniejsza grupę stanowią rośliny naczyniowe. Flora drzew liczy 26 gatunków, a wiele z nich przybiera rzadko spotykane w innych miejscach pokrój i rozmiary. Do najcenniejszych zalicza się fiołek torfowy, wełnianka delikatna, zimoziół północny i brzoza niska.

Puszcza Białowieska uznawana jest za jedną z najważniejszych ostoi grzybów w Europie. Występują tu liczne ginące relikty puszczańskie, gatunki borealno-górskie i borealne. Szacuje się, że łącznie w Puszczy rośnie około 4000 gatunków grzybów.

Fauna Puszczy Białowieskiej należy do najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej w kraju w stosunku do zajmowanej powierzchni, zaobserwowano obecność 11 864 gatunków, a szacuje się, że Puszczę zamieszkuje prawie dwukrotnie więcej. Wśród nich są jelenie, sarny, dziki, łosie, ryś euroazjatycki, lis pospolity czy borsuk europejski.

Do atrakcji Podlasia należą również malownicze wsie i miasteczka, zabytkowa architektura – Korolowa Chata w Nowoberezowie, Europejska Wioska Bociana w Pentowie i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.