Ogólnopolski Przegląd Twórczości Patriotycznej

Pod hasłem „Dałeś mi, Panie, zbroję!” Zespół Szkół w Dobrym Mieście organizuje „Ogólnopolski przegląd twórczości patriotycznej”. Impreza odbędzie się 7 listopada o godz. 11 w Auli im. Przemysława Gintrowskiego ZS w Dobrym Mieście. Kruklanki noclegi zapraszają.

Pomysłodawcom przyświeca idea uczczenia Święta Niepodległości poprzez stworzenie międzypokoleniowej przestrzeni spotkania i wyrażania subiektywnego obrazu uczuć patriotycznych.

Przegląd jest imprezą otwartą – dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych. Zadaniem uczestników jest wyrażenie swojej wizji patriotyzmu w formie muzycznej, plastycznej lub literackiej.


Możliwość komentowania jest wyłączona.