Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny „Ponidzie 2014”

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju zaprasza chętnych do wzięcia udziału w XVIII Ogólnopolskim Przeglądzie Fotograficznym „Ponidzie 2014″, który corocznie jest wielkim świętem fotografii w naszym mieście. Sielpia noclegi zaprasza.

W ramach tego wydarzenia odbędą się wystawy artystyczne prezentowane w tym samym czasie w galeriach BSCK oraz BWA. Chętni na to, aby jego fotograficzne dzieła ukazały się w buskich galeriach mogą nadsyłać swoje prace do 15 października 2014r., obejmując następującą tematykę:

„ODKRYWAMY PONIDZIE”

czyli artystyczna dokumentacja regionu Ponidzia w różnych jego aspektach (krajobraz, architektura, reportaż). W ramach tej wystawy, w tym roku ufundowane, przez Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, zostaną trzy nagrody za zdjęcia w tematyce „Piękno Parków Krajobrazowych Ponidzia”, czyli przedstawienie walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Nadnidziańskiego, Szanieckiego i Kozubowskiego Parku Krajobrazowego.

MOJA PREZENTACJA

czyli stworzenie autorskiej prezentacji fotografii charakteryzującej autora jak również twórczych eksperymentów fotograficznych.

V KONKURS FOTOGRAFICZNY NA ZDJĘCIE ROKU: „BUSKO-ZDRÓJ” PORTRET MIASTA

gdzie nagrodę specjalną ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Oprócz tego, całe wydarzenie uświetni wystawa autorska artysty fotografika Ireny Gałuszki z Rzeszowa.

Każdy uczestnik ma prawo do przesłania prac związanych z dowolną ilością tematów. Szczegółowe informacje można uzyskać w regulaminie XVIII Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego „Ponidzie 2014″, u komisarza wystawy Piotra Kalety tel.: 603 381 182, na stronie internetowej BSCK: http://www.bsck.busko.pl oraz u Anny Chwalik-Borowiec, tel. 41 357 17 11 (tematyka Parków Krajobrazowych).

Zapraszamy wszystkich miłośników fotografii do wzięcia udziału w tym jakże elitarnym i wyjątkowym wydarzeniu artystycznym. Niech w tym czasie w buskich galeriach widnieją prace każdego z nas.